ТЕСТ ШК. Количество контрольных вопросов : 5, 10. Класс 5. Русский язык · Литература · Математика · Природоведение · История · Английский

  www.kokch.kts.ru

17 Фев 2017 ... Дуйнолук тарых 10- класс. Тема: ... Тарых сабагы №15 Кыргыз казак мамилелери XVIIIк 2 жарымы XIXк ортосу - Duration: 20:06. Урмат ...

  www.youtube.com

15 Апр 2015 ... Предметтик тест. Тарых. Жалпы маалымат. .... Тарых сабагы №20 1873 – 1876 – жылдардагы элдик көтөрүлүш Кыр-дын түштүгүн ...

  www.youtube.com

Окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча тест тапшырмаларынын мисалдары. 42. Жооптор жана чыгаруу жолдору. 44. Окуу жана түшүнүү. 48.

  edc.kg

12 Фев 2016 ... Негизги тест. Текстти окуу жана түшүнүү. Жалпы маалымат - Duration: 20:56. Образование и учеба в Кыргызстане - портал www.edc.kg ...

  www.youtube.com

15 Апр 2015 ... Предметтик тест. Тарых. Уландысы 1. ... Тарых сабагы №15 Кыргыз казак мамилелери XVIIIк 2 жарымы XIXк ортосу - Duration: 20:06.

  www.youtube.com

10)Словесно-логический тест. ... 30)Жалпы республикалык тест боюнча жалпы маалымат, регистрация жана эрежелер боюнча ... Тарых. Уландысы 1 .

  edc.kg

Каржы-экономика факультети · Юридика-бажы факультети · Тарых- филология факультети · Инженердик-технологиялык факультети ...

  www.oshgsu-kuu.com

Количество частей: 1. Количество заданий: 40. 1 вар., Тарых. Время: 60 мин. Количество частей: 1. Количество заданий: 40. 1 вар., Физика (кырг.).

  testing.kg

7 Май 2015 ... Тест тапшырмаларынын бардык варианттары оордугу боюнча бирдей. ... физика, математика, тарых, англис тили боюнча сунушталат.

  kutbilim.journalist.kg

Информатика сабагы боюнча Компьютердин тузулушу ... математика, тарых, черчение, ... информатика сабагы боюнча тесттер Имеет лабораторные работы по ведущим разделам ...

  boqe.anez.arsenalbal.ru

математика сабагы боюнча тесттер 9 октября 2017 года. Информатика сабагы боюнча Компьютердин тузулушу ... математика, тарых, черчение, ... информатика сабагы боюнча тесттер Имеет лабораторные работы по ведущим разделам ...

  vinete.kz

45) ... Тарых сабагы боюнча тесттер. Информатика сабагы боюнча Компьютердин тузулушу ... математика, тарых, черчение, ... информатика сабагы боюнча тесттер Имеет лабораторные работы по ведущим разделам ...

  qup.ymos.fish96sale.ru